Digitala insikter

Den första kurerade artikeln på ExploreCurate.com publicerades i januari 2014 och fram till idag har det blivit...

Läs mer

ExploreCurate är #digitalainsikter som hjälper dig i din professionella roll.

Boken #8-14 Digitala insikter för beslutsfattare planeras att ges ut under Mars 2017
Johan Svensson föreläser på Insamlingsforum 2017, 9 maj