Möjligheter för företag

Alla artiklar med #digitalainsikter är öppna att ta del av utan kostnad och du kan t ex ge bort gratis nyhetsbrev till personalen.

Tillsammans med det nätverk som ExploreCurate har kan ditt företag dra fördel av ExploreCurate på flera sätt bara ämnet är #digitalainsikter. Hör av dig till hej@explorecurate.com.

Föreläsningar, workshops och utbildning

Du kan boka en inspirerande föreläsning, en anpassad workshop eller ett utbildningsupplägg. Klicka på respektive erbjudande för mer information.

Bevaka konferenser och seminarier

Om det en intressant konferens eller seminarium som du inte kan närvara på kan ExploreCurate bevaka på plats (både i Sverige och internationellt) och dokumentera så att du och ditt företag kan ta del av de viktigaste insikterna.

Marknadsföring och innehåll för arrangörer

Om du är arrangör av en konferens, seminarium eller event kan du få hjälp med marknadsföring inför, bevakning och artiklar om innehållet.