Se hur olika branscher klarar sig olika bra i sociala medier

,

Alla företag försöker skapa engagemang i sociala medier. Framgångarna skiljer sig mellan olika branscher. Om det beror på när man startade, karaktären på målgruppen eller att branscherna helt enkelt är bättre eller sämre i de sociala kanalerna kan man fundera på.

Screen-Shot-2014-02-06-at-8.13.40-PM (1)

Om man bortser från hur de olika branscherna klarar sig idag är det intressant att se vilka branscher som ökar sin närvaro i sociala medier. Om det fanns ett branschuniversum för sociala medier skulle man kunna säga att bankvärlden spöar skiten ur nöjesbranschen, men att den senare växer snabbare än någon annan.

the-social-customer-infographic-sprout-social (1)

Källa: Socialmedia today, Sproutsocial