Så kommer vi att använda Google’s glasögon i skolan

,

De kostar alldeles för mycket idag (ca: 8 000 kr) och många av våra skolor kämpar med att få in en dator i undervisningen. Men det är intressant att se vilka möjligheter som öppnas upp med Google Glasses om vi redan idag skulle börja använda dem i skolan. Till den här grafiken finns en intressant artikel att läsa som handlar om hur vi behöver förändra undervisningsmetoderna i skolan och Miriam Clifford på informED visar på 30 exempel på hur skolorna kan bli mer kreativa i sitt utbildande.

Glass-in-education

Källa: Techfaster