Därför respekterar Twitteranvändare de namnstarka Dagstidningarna

,

En studie som gjorts i UK visar att 6 av 10 Twitteranvändare har en stark relation till sina Dagstidningar och i princip samma andel menar att det är viktigt att nyheter på Twitter är verifierade av respekterade Dagstidningar.

Kommentarer från Twitteranvändare i studien är bl. a:

”- Twitter ger mig en möjlighet att engagera mig i dagstidningar som jag normalt inte läser i pappersformat”.

”- Det är viktigt att dagstidningarna länkar till fördjupande artiklar i sina tweets”.

lTZg3MG
Källa: Newsworks, YouGov