Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Nya e-böcker för dyra för biblioteken - ExploreCurate

Nya e-böcker för dyra för biblioteken

E-boksnyheter för dyra för biblioteken

Nya biblioteksavtal för e-böcker skulle göra det lättare att låna nyheter på biblioteken. Effekten har uteblivit och låntagarna är förlorarna.

Svensk Bokhandel skriver i senaste numret att den nya modellen för utlån av e-böcker bygger på att förlagen sätter individuella priser på sina titlar. Tanken är att låntagaren ska slippa de karensdagar som förlagen tidigare satt på nyheter. Karensdagarna användes för att uppmuntra försäljning istället för utlåning.

Priset för nyheter till biblioteken skiftar kraftigt från förlag till förlag, liksom bibliotekens budget per person och nylån. Det innebär att biblioteken i stor utsträckning fortfarande inte har ekonomisk möjlighet att in nyheterna, att många titlar saknas i utbudet och att låntagarens möjlighet att faktiskt låna nya e-böcker begränsas.

Vissa av de stora förlagen, som t.ex Natur & Kultur, har infört system och pristak för sina e-böcker, medan andra ligger långt efter i det digitala tänket och saknar strategier. Bonnierförlagen ser inga skäl att införa pristak utan anser att billiga nyheter och många utlån på biblioteken är ett hot mot den kommersiella marknaden.

Läs även:

E-boksförsäljning flippar och floppar i oenig bransch

Apple Watch – Yay or Nay?

Allt du behöver veta om e-böcker på bibliotek