Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Vad gör egentligen en UX designer? - ExploreCurate

Vad gör egentligen en UX designer?


UX står för User Experience och en av de mest efterfrågade kompetenserna idag är UX designer, d v s User experience designer. Vad är UX Design och vad gör egentligen en UX designer? Det ska vi reda ut i den här artikeln.

Läs också: Varför user experience och design är avgörande för din affärsplan

Vad är UX design?

UX design kan definieras på flera olika sätt. Det handlar i grunden om att förstå människor.

UX design är att designa på ett sätt som gör produkten eller tjänsten enklare att använda och att skapa en positiv kundupplevelse i interaktionen mellan användare och produkt/tjänsten.

Vad gör en UX designer?

Det finns ingen ”typisk” UX designer dag, men det finns många verktyg och tekniker som en UX designer arbetar med och här listar vi några av dem.

1.  Wireframes

En wireframe är en ruff skiss på hur en webbplats, ett gränssnitt eller en app ska se ut och fungera. Med hjälp av flera statiska bilder kan UX designer visa de som ska ta fram en prototyp som ofta är nästa steg.

2. Användartest

UX design handlar om användaren och därför är det viktigt att involvera de tänkta användarna i hela processen. Ett vanligt sätt är att be användare att göra ett antal uppgifter och följa dem vilka val de gör och hur de utför sina uppgifter. På så sätt kan man både testa fram ett ”nuläge” och olika faser i framtagningen av en ny produkt eller tjänst.

3. Personas

En persona är en identifiering av en tänkt användargrupp (eller olika användargrupper) som designen är ämnad för. Personas skapas utifrån research om vilken målgrupp som använder eller är tänkt att använda tjänsten eller produkten. Intervjuer, undersökningar och användartester ligger till grund för en bra persona.

Personas

4. Scenarios och Storyboard

För att ytterligare fånga in användandet kan man arbeta med scenarios. Om scenarioarbete är ungefär som ett användarcase är ett storyboard den visuella historien om själva scenoriot.

Fields of UX design
Källa: TNW

Läs också:

5 tips för en optimal blogg- och artikeldesign

9 konkreta insikter för interaktionsdesign av appar

Digitala designtrender 2015