Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
5 viktiga insikter om mobil annonsering - ExploreCurate

5 viktiga insikter om mobil annonsering


Det är inget snack längre. Mobilt har gått förbi desktop och det får betydelse för alla annonsörer. Men det är inte bara att ta displaykunskaperna och flytta över till den mobila kanalen. Annonsörer behöver också förstå och använda möjligheterna med programmatic eller ”trading” som en del hellre kallar det.

Har NY Times just räddat mobilannonseringen?

MobileProgrammatic

Här är 5 viktiga insikter för alla annonsörer när det gäller mobil annonsering.

1. Targeting öppnar upp nya möjligheter

Den mobila kanalen har en stor fördel och det är möjligheten att nå målgruppen (Targeting) baserat på ”location”, d v s utifrån geografi och därmed en viktig kontext.

Men det är inte alla som kan erbjuda möjligheten så kontrollera att även de som erbjuder flerkanalsannonsering även har geografisk targeting som möjligheter.

Så ska SnapChats 24-årige VD revolutionera mobil annonsering

 

2. Vikten av annonsmiljö

En ökad automatik kan innebära att annonsören tappar kontroll över var annonserna visas.

Annonsörerna måste se till att DSP (Demand Side Platform) är transparent med hur de köper sitt inventory och då gärna direkt från publicisterna och inte i andra led via olika annonsnätverk.

Så stor del av Facebooks annonsintäkter kommer från mobilen

 

3. Rätt trafik

I en värld där volym premieras är det lätt att det kommer in ”låtsastrafik”.

Det är något DSP ska hålla koll på, men annonsörerna måste begära in hur SSP (Supply Side Platform) mäter sin trafik.

Så här fungerar det att annonsera på Twitter

 

4. Glöm inte att vara mobilt kreativ

Annonsering fungerar bara om budskapet är relevant och träffar målgruppen vid rätt tillfälle. Så trots all data gäller det fortfarande att sticka ut och att hitta nya sätt att vara kreativ.

Ställ krav på din byrå att vara ”mobilt” kreativ.

Så kommer annonsaffären att utvecklas 2015

 

5. Tracka ROI

Med digitalt kom också möjligheten att följa upp och mäta sin annonsering.

Annonsörerna måste sätta upp en mätstruktur som möter upp den uppföljning som kommer från mellanhänder och publishers. Hur många man når och för hur många pengar spelar ingen roll om det inte kopplas ihop med de egna KPI:erna.

Källa: The Warc Blog

Läs också:

Så fungerar det att annonsera på Facebook

Millennials videovanor allt hetare för annonsörerna – här är sju nyckelord

Annonsfinansierad annonsblockering – hur adblockers tar betalt för att släppa igenom annonse