Därför växer behovet av strateger som både förstår digitala beteenden och statistiska samband

, , , ,

Här kommer en intressant spaning från min kollega på Berghs School of Communication, Adam Andersson – som har rollen som digital strateg.

På en allt mer snabbrörlig marknad blir behovet av strateger som både förstår digitala beteenden och statistiska samband allt viktigare för att bygga snabbrörliga organisationer.

PwC gjorde nyligen en global undersökning för att ta reda på vilka strategiska beslut över 2100 chefer behöver fatta innan år 2020.

I undersökningen fick respondenterna följande fråga;

Före 2020 kommer mitt företag att…

  • utveckla en ny produkt/tjänst
  • gå in på nya marknader med befintliga produkter/tjänst
  • genomföra strategiska investeringar inom IT
  • utveckla partnerskap
  • göra större förändringar i verksamheten
  • ta sig an en ny bransch

I undersökningen svarade närmare 50 % att de kommer utveckla en ny produkt/tjänst eller placera befintliga produkter/tjänster i en ny kontext. Detta för att kunna bibehålla, eller ta nya marknadsandelar. Av dessa upplever 61 % att de arbetar för lite med data för att kunna ta sig an de nya utmaningarna före 2020. De ser att deras organisationer inte arbetar tillräckligt snabbt och därmed riskerar att bli omsprungna av företag som arbetar mer datadrivet.

I och med den digitala utvecklingen finns det god anledning att tro att framtidens produkter och tjänster kommer att vara digitala. I den digitala världen är kunderna mer otåliga och mindre lojala vilket ställer högre krav på snabbare och bättre beslutsfattande. Här uppstår ett behov av att både kunna förstå den digitala transformationen, men också att kunna fatta snabbare beslut baserat på data.

Det kommer därför bli viktigare för organisationer att kunna förstå kunders digitala beteende, och samtidigt kunna se statistiska samband. I min mening driver det här en utveckling där fler företag kommer att anställa eller anlita digitala strateger.

Men!

Det finns en hake.

För att de digitala strategerna ska behålla försprånget de har behöver de arbeta mer i verktyg som tex Excel för att bättre kunna analysera dessa statistiska samband. De som behärskar detta bäst i framtiden kommer kunna effektivisera organisationer, bemöta de strategiska beslut 50 % av beslutsfattarna står inför, och därmed bli mer anställningsbara.

Källa: Adam Andersson, LinkedIn

[fbcomments]