Många tidningar har haft en väldigt tuff period, men har fått lite av en revansch den senaste tiden. Det journalistiska hantverket är något som många fått insikt om och försöker lära sig nu när alla skapar innehåll i sina egna kanaler, individer som företag. Lägg även till den senaste tidens uppmärksamhet kring s.k. ”fake news”, d v s medvetna lögner som sprids och så bristen på trovärdiga källhänvisningar i allmänhet. Nu får de seriösa tidningarna ytterligare medvind i en ny undersökning.

En ny undersökning visar att annonser i redaktionell miljö är effektivare än sök och att sociala medier både ackompanjerar och kompletterar journalistiken.

Här är ett utdrag ur undersökningsresultatet som torde vara ljuv musik för alla tidningar. Både redaktion och annonsavdelning.

Undersökningen bygger på 3 frågeställningar

#1. Hur synliga är annonser i de olika miljöerna redaktionellt, sök och sociala medier?

#2. Hur många annonser ser egentligen det mänskliga ögat i respektive miljö?

#3. Hur väl minns användarna annonserna i respektive miljö?

Resultatet är väldigt gynnsamt för redaktionell miljö när det gäller synlighet och vi ser fler annonser (96 %) i redaktionell miljö jämfört med i sociala medier (79 %). Annonser i redaktionell miljö är också synlig i genomsnitt under 44 sekunder och bara motsvarande 6 sekunder i sökkontext och 3 sekunder i det sociala flödet.

Att vi minns sök mest är ju rimligt utifrån att vi aktivt sökt något, men skillnaden är inte så stor som man skulle kunna tro.

Undersökningen visar också att redaktionell miljö är överlägset när det gäller hur vi uppfattar de varumärken som annonserar när det gäller pålitlighet och trovärdighet medan sociala medier skapar en mer cool och lustfull miljö.

Källa: Kargo/Nielsen

Vill du läsa hela undersökningen så kan du ta del av den här.