Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Hur du jobbar med innehåll för att verkligen kunna förutsäga vad som konverterar nya kunder - ExploreCurate

Hur du jobbar med innehåll för att verkligen kunna förutsäga vad som konverterar nya kunder


Kanske att begreppet content marketing snart är så inarbetat att det börjar bli en självklarhet. Det som många fortfarande kämpar med är att kunna arbeta mer strukturerat med sitt innehåll för att säkerställa att det faktiskt driver affären.

Enligt många experter finns ingen genväg för att lyckas med content marketing utan det handlar uteslutande om att testa, utvärdera och testa igen. En ständig förbättringsprocess mot tydliga mål.

Själva processen tycker jag att Neil Barlow på Newscred beskriver väldigt bra. Du läser hans artikel här, men får den översatt och sammanfattad nedan.

Läs också: Newscred’s bombastiska affärsidé (del 1 – New York, staden som aldrig slutar producera content)

1. Skapa kvalitativt innehåll tillsammans med tydliga CTAs (call-to-actions) 

Många marknadsförare fokuserar för mycket på att skapa ett bra innehåll, men utvecklar inte förmågan att använda innehållet för att skapa en bra affär.

Det handlar om att få någon att i sitt engagemang ta ett aktivt steg. Det kan vara att bli fylla i sin e-postadress eller att ta sig vidare till en produktsida. Det kan handla om att testa något, ge en åsikt eller en rekommendation.

Läs också: En millennial visade vägen med poesi på #thinkcontent Summit i New York

Det handlar inte om att bara använda en CTA och inte heller att den CTA knappen alltid sitter längst ned på en sida.

Det tar i snitt 15 sekunder innan en användare kommer fram till den första CTA knappen. Det är för lång tid.

Screen Shot 2017-03-16 at 9.46.35 AM.png

Redan här finns mycket att mäta och lära sig av. Med Google Tag Manager kan man t ex experimentera med var CTA knappen får bäst effekt i relation till hur stor del av sidan användaren behöver konsumera för att bli exponerad för möjligheten, 25%, 50%, 75%, eller 100%.

Man också experimentera med en pop-up.

Zz01ZWUzMmI0MWY5NzllYmI2Y2Y2ZDU3MTRhYmY2MWU4MA==.jpeg

Insikt: Experimentera mer med CTA knapparna.

2. Etablera en hållbar publiceringstakt

Det finns en stor poäng att publicera kontinuerligt, men det handlar inte alltid om hög frekvens. Bra innehåll fungerar både för användare och Google, men bra innehåll kostar.

Bildresultat för publishing calendar

Frekvensen av nytt innehåll är en av de stora kostnadsdrivarna. Kontinuitet är en förutsättning för att bygga lojalitet.”

Insikt: Det är viktigt att förstå skillnaden mellan kontinuitet och frekvens.

3. Bygg egna distributionskanaler

Läs också #10 insikter från Content Marketing World 2015

byggintepåhyrt

Det är viktigt att inte bara distribuera innehållet via andra kanaler utan att ha kontroll över innehållet.

Även om någon gillar ditt innehåll på företagets Facebook page kommer du ändå att behöva betala för att få någon att se dina inlägg.

Läs också: Insikter från Super Content Marketing i Sthlm 2016

Insikt: Det handlar om att driva trafik till sin egen destination. Det är först då du verkligen kan utvärdera den organiska vs köpta trafiken och effekten av den.

4. Fokus på Analytics

Analytics är viktigt, men bara bra om du kan ta bra beslut utifrån det. M a o behöver kunskapen om Analytics vara stor och det är den ofta inte. Det handlar om att förstå hur man ska mäta och följa upp hur innehållet driver leads, möjligheter och konverterar.

Marknadsförare som kontinuerligt mäter och jobbar med analytics utifrån användarnas beteendemönster kommer att belönas med insikterna om att kunna förutse användarnas beteende och det är då. Det är då det händer. ROI.

NewsCred_Funnel.jpg

Insikt: Analytics är nyckeln och målet är förmågan att förutse användarnas beteende.

Källa: Neil Barlow, NewsCred.