Varför MVP är en riktigt bra metod för alla företag

, , , , ,

Du har säkert snubblat över begreppet MVP, d v s Minimal Viable Product. Det är metoden som är hämtad (eller skapad utifrån bilden) från startupvärlden och som fått många ambassadörer världen över.

Missbedömning av marknaden – största problemet

Det är signifikativt att 42 % av alla startups som misslyckats har missbedömt marknaden. Rimligtvis är det många etablerade företag som också misslyckats för att man inte utvecklat sina nya erbjudanden i en tidig och nära dialog med användarna.

Bildresultat för innovation workshop

Den här bilden visar hur viktig MVP metoden är för att undvika att misslyckas med en ny satsning. I all enkelhet handlar det om att ta fram det enklaste möjliga och testa det med användarna så tidigt som möjligt.

MVP i tre faser

MVP-metoden kan användas för att verifiera ett koncept eller en affärsidé och det är också liknelsen med hur en startup tvingas arbeta. Men MVP är lika relevant i etableringsfasen och även när erbjudandet är etablerat och det råder en tuff konkurrenssituation.

Läs mer om MVP här.

Källa: Hackernoon.

[fbcomments]