Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Krönika #122. Frågorna om digital transformation som alla företag ställer sig (och svaren) - ExploreCurate

Krönika #122. Frågorna om digital transformation som alla företag ställer sig (och svaren)


Den digitala resan är inte längre något abstrakt som väntar runt hörnet. Idag har de allra flesta företagen påbörjat sin förändringsresa och som på alla stora resor uppstår det frågor att besvara.

  1. Är alla ombord?
  2. Har vi valt rätt färdmedel?
  3. Kommer vi att nå målet?

De enkla och aningen osympatiska svaren är: 1. Nej 2. Nej och 3. Ointressant

Lite mer ingående och förhoppningsvis mer sympatiskt:

Biljetten löses in med vilja och kompetens

Många företag är måna om att ALLA ska med på den digitala resan. Det är ett stort misstag. Dels för att företaget fortfarande måste fungera på daglig basis, dels för att alla helt enkelt inte vill eller kan och dels för att det kommer att behövas ny kompetens = nya resenärer.

Alla företagsledningar behöver arbeta fram en tydlig plan över vilka resenärer som ska med på den digitala resan.

Insikterna längs vägen bygger farkosten

Det går inte att bygga en farkost för en terräng vi inte känner till. Istället kommer förmågan att ta in och anpassa bli den viktigaste egenskapen. Insikten om att vi INTE har det vi behöver måste trumfa alla former av övertro och intern positionering.

Alla företagsledningar som vill leda en förändringsresa behöver skapa en nyfikenhet och kärlek till begreppet.

Det är resan som är målet

All förändring skapar osäkerhet och att sätta skarpa mål i den kontexten är hopplöst. Det är inte ens säkert att det finns ett mål. Summan av företaget, värderingen, de hållbara affärsmålen och teamet kommer att ta företaget dit företaget har potential att nå i sinom tid. Till dess, njut av resan!

Företagsledningar som har tydliga värderingar och mål för verksamheten har redan en funktionell kompass för förändringsresan.

Den fjärde frågan

Under själva resan är det också naturligt att fråga sig ”Var befinner vi oss?”. Här kan det kännas tryggt att luta sig mot något konkret. Jag tycker att modellen ”The Six Stages of Digital Transformation” fungerar bra. Modellen tar utgångspunkt i organisationens mognad. Titta igenom modellen och ställ dig frågan;

Var på resans sex faser befinner ni er i ert företag?

Första steget

Vi jobbar med kunder, processer, statistik, affärsmodeller och teknik som vi alltid gjort, och tror att det fortfarande är lösningen för digital relevans.

Medvetenhetssteget

Vi suger i oss digital kunskap och försöker att skapa tillfällen då vi experimenterar och ser över våra processer.

Etableringssteget

Allt fler blir involverade. Större och mer kostsamma initiativ skapas av starka personer som får stöd för nya resurser och teknik.

Strategiska steget

Den digitala transformationen blir en del av företagets strategi och skapar nya riktningar, satsningar och investeringar.

Omställningssteget

Strategi och verksamhet styrs på affärs- och kundfokuserade mål. En ny infrastruktur med roller, kompetens, modeller, processer och system tar form för att stödja förändringen.

Adaptionssteget

Ett nytt ekosystem är etablerat i hela företaget (och organisationen är anpassat för det) för att snabbt identifiera och agera på ny teknik och marknadstrender med tydliga processer som bygger på kontinuerliga tester med kunden i fokus.

Den här krönikan publicerades på LinkedIn den 10 september 2017.