Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
5 insikter om riskkapital som alla entreprenörer behöver känna till - ExploreCurate

5 insikter om riskkapital som alla entreprenörer behöver känna till


Jag har alltid varit intresserad av entreprenörskap och håller alla som vågar gå fullt ut för sin affärsidé högt. Det är långt från alla entreprenörer som tar in externa ägare och nytt kapital, men de som gör det har alltid ett mål att få sin verksamhet att växa snabbare. De som går in med kapital riskerar kapitalet mer eller mindre och kallas ju därför riskkapitalister. Riskkapitalisterna delar entreprenörens mål, men vill oftast att verksamheten ska växa ännu snabbare.

Här kommer 5 insikter som alla entreprenörer som vill ta in riskkapital har nytta av att känna till. Insikterna handlar inte om själva affärsidén. Den är såklart relevant, men den spelar faktiskt mindre roll om entreprenören inte har funderat igenom och har svar på de här frågorna. 

1. Vilket kapital är rätt?

Det finns olika former av kapital och ofta är inte riskkapital svaret på det upplevda kapitalbehovet. Testa affärsidén tidigare och i mindre skala, ett större fokus på försäljning, ett lån, egen finansiering (genom att sälja egna tillgångar) eller en kombination av dessa kan vara en bättre lösning. Fördelen med alla alternativ är att entreprenören fortfarande äger hela företaget.

2. Hur stor (liten) är risken?

En seriös riskkapitalist vet att processen när ett bolag tar in riskkapital för första gången tar tid och energi och att det måste få göra det. Entreprenören tänker ofta på värderingen av företaget och hur stort ägande som är rimligt att släppa. Riskkapitalet tänker alltid så hög tillväxt till så låg risk som möjligt.

3. Vad ska riskkapitalet användas till och när?

Vad riskkapitalet ska användas till avgör ofta om risken är stor eller liten. Det riskkapitalisten framförallt bedömer är om kapitalet driver på affären, vilket innebär att entreprenören behöver kunna visa på att det finns en affär som kan växa snabbare med mer kapital.

4. Vad kan de som satsar kapitalet förvänta sig?

Entreprenören behöver svara på vilken effekt kapitalet kan ha på affären i konkreta mål över tid. Det är den kvalificerade gissningen som blir utgångspunkten för riskkapitalistens bedömning. Tillväxten, d v s antal kunder och affärer är viktigare än produktutveckling.

5. Kommer det att behövas mer riskkapital och i så fall när?

Ett nytt företag växer ofta i faser och det är troligt att företaget behöver mer kapital för att öka tillväxtkraften i nästa fas. Det kan handla om ökad marknad- och säljkraft och nya geografiska områden. Även här är tillväxten viktigare än produktutvecklingen, men det kan handla om ökad produktivitet.

Om du som entreprenör funderar på de här frågorna och så kanske du t o m väljer bort riskkapital, men om du landar i att det ändå behövs så är du bättre rustad för att kliva in i den processen.

Avslutningsvis de klassiska 3 frågorna riskkapitalet alltid frågar

A) Funkar det?

B) Någon som bryr sig?

C) Hur många?