Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Hur journalister (och alla andra) borde skriva för att bli älskade av Google - ExploreCurate

Hur journalister (och alla andra) borde skriva för att bli älskade av Google


Det pågår en inre strid i varje journalists huvud och den striden känns ända ut i själva spetsen av pennan. Well, det kanske inte bokstavligen är en strid, men låt oss ändå ta med oss den metaforen vidare en scrolldecimeter till. Vad handlar denna strid om? För att svara på det behöver vi förstå journalistens roll.

Journalistens roll och förutsättningar att utöva den

För att förstå vad en journalist vill uppnå måste man börja med läsarna och deras behov. Läsarna vill ha specifik information. Specifik som att informationen inryms i ett överenskommet ämne. Information för att det behöver vara sant. Sant genom att uppsåtet är att beskriva ämnet så korrekt det är möjligt inom ramen för den vinkel på ämnet som journalisten är fri att välja och ofta balanserar genom att även väga in det motsatta perspektivet.

Image result for journalist

M a o,  journalisten främsta uppgift handlar om att skriva innehåll som människor vill läsa.

I takt med att konkurrensen om vad människor vill läsa och att människors förmåga (i takt med utbudet av innehåll och kanaler) att dechiffrera sanningshalten i ett innehåll avsevärt försämrats har journalistens uppgift både blivit viktigare och svårare.

Om vi sedan tittar på Google som blivit både journalistens bästa verktyg och värsta fiende. Vad har Google för roll?

Googles roll och förmåga att utöva den

Google startade med missionen att “organize the world’s information and make it universally accessible and useful.” Det var 1998 och även om missionen är den samma idag betyder den i praktiken något mycket komplexare. Idag är Googles dagliga uppgift att prioritera innehåll med kvalité. 

Googles uppgift betyder att de som vill få sitt innehåll prioriterat av Google behöver skapa innehåll för läsare snarare än för sökmotorer. M a o har alla som vill få läsare oavsett om det är journalister, företag eller privatpersoner att rätta sig efter samma spelregler. Det är det som är journalistens inre strid. Rollen finns kvar, men den är långt från exklusiv längre.

Image result for journalism seo serp

Okej, resonemanget om journalister, Google och innehåll med kvalité är ett lite längre exempel på något som kan förkortas SEO och hur det fungerar idag. Alla behöver göra kvalitativt innehåll för att ranka högt på ”Search Engine Result Pages = SERP”. Så frågan som alla behöver ställa sig är ganska given.

Vad är innehåll med kvalité?

Ja, här är det på sin plats med 5 tydliga insikter om vad som gör innehåll kvalitativt.

1. Skapa värde för läsarna genom att erbjuda information och insikter om ett ämne de bryr sig om och söker efter.

2. Ha ett tydligt syfte. Att informera, utbilda, underhålla eller inspirera.

3. Bidra med nya idéer och perspektiv till ett ämne eller konversation.

4. Skapa möjlighet för läsaren att interagera (kommentera, dela, gilla, svara, testa, läsa vidare o s v).

5. Skriv med bra språkkänsla, hög ambition och grammatiskt korrekt.

Om du vill veta mer om hur du ska skriva kvalitativt innehåll är du välkommen att kontakta mig. Jag lär ut hur du skapar en grund för en ”story”, hur du arbetar med tonalitet och personlig röst. Du får också lära dig hur du optimerar för SEO och hur du arbetar med keywords och använder verktyg som Google Adwords och Google Trends. Du får träna på rubriker som gör att fler klickar på dina och du får lära dig att arbeta med länkar inom innehållet och hur du arbetar med andra format av innehåll än text som t ex foto, video, podd mm.

Bjud in dina kollegor till en inspirationsföreläsning så börjar vi där.

Källa: Newscred