Krönika #130. Statistiken ger tidningarna en tydlig kompassriktning för morgondagens affär

, , , ,

Tidningsbranschen fortsätter att kämpa med sin omställning. Sakta släpper sentimentaliteten sitt grepp och insikten om att ”det aldrig kommer bli lika bra som förr” finns nu hos de flesta. Men det gör ont när personal behöver sägas upp och osäkerheten om morgondagen kan blir mer förvirrande än spännande.

Många tidningsledningar behöver släppa drömmen om en affärsmodell med både läsarintäkter och annonsintäkter

Nyckelfrågan för alla tidningsförlag är var de nya intäkterna finns. De tidningar som har tagit med sig den gamla affärsmodellen in i sin digitala transformation är nu besvikna över att den inte fungerar.

Jag tycker att den här statistiken från Pew Research Center ger en tydlig kompassriktning för vart tidningsaffären är på väg.

Annonsaffären är hårdast ansatt

I den här figuren kan man se hur annonsintäkterna kraftigt minskat sssamtidigt som läsarintäkterna klarat sig betydligt bättre. Lika tydligt är det att läsarintäkterna i jämförelse stått för en liten del av de totala intäkterna. Att de nu står för ungefär hälften av intäkterna gör dem viktigare, men också svårare att klara sig utan.

Prenumerationerna på papperstidningen minskar

Tidningarna tappar betalande prenumeranter på papperstidningen och det går snabbare än många hade förväntat sig.

Paradoxen är att många tidningar själva bidragit till prenumeranternas minskade betalvilja genom ökade satsningar på digital publicering

De digitala annonsintäkterna ökar

Tidningarna blir allt bättre på att sälja annonser i sina digitala kanaler. Intäktskurvor i rätt riktning är välkomna och därför har tidningarna satsat allt mer på både digital teknik och digital kompetens. Det är investeringar tidningarna måste göra, men de nya resurserna behöver dockas in i rätt strategi.

Tillväxten i annonsaffären är mobil

Den digitala annonsaffären växer, men tillväxten ligger helt i mobil annonsering.

Transformationen handlar inte längre om att gå från papper till digitalt utan att gå från desktop till mobilt

Samtidigt exploderar utbudet av mobila innehålls- och kommunikationstjänster och väldigt få är skapade av tidningarna.

Den svåra frågan för alla tidningar

Om den traditionella affärsmodellen för tidningar ska fungera igen behöver tidningarna satsa väldigt stora resurser för att öka värdet på det digitala innehåll man erbjuder läsarna. Här behöver varje tidning göra sin egen bedömning om man har varumärket, ämnet, innehåll, målgruppen, konkurrenssituationen och den egna kompetensen för att åstadkomma betalvilja.

Använd den här mallen när du vill ta reda på vilka förutsättningar din tidning har att ta betalt för digitalt innehåll.

Jag tror att det är få som har förutsättningarna att skapa en betydande intäkt. Dessutom finns det en inbyggd risk att inlåsning av innehåll inte är kompatibelt med annonsaffären.

En sak vi kan konstatera gäller för alla tidningar är att innehållet behöver anpassas till den mobila konsumtionen och det skapar såklart en del nya möjligheter med mobilens alla inbyggda egenskaper.

Kompassen visar en tydlig riktning

Jag tycker att statistiken tydligt ger en kompassriktning som pekar mot en fortsatt annonsaffär där mobilen har en huvudroll. Det är här tidningarna behöver lägga en stor del av sin framtida satsning och även bredda sin syn på ”annonsaffär”.

Frågeställningen bör vara ”Hur utvecklar vi vårt mobila företagserbjudande?” och som i all affärsutveckling behöver tidningarna involvera sina kunder. Kunderna som man hittills sett som ”annonsörer”.

Fortsatt stark position för de tidningar som fortsätter att utveckla sin journalistik

Tidningarna har fortfarande kanalerna, det relevanta sammanhanget och de journalistiskt drivna tidningarna har ett varumärke som står för trovärdighet. Det senare är ett värde som mer än någonsin efterfrågas. Av både annonsörer och läsare.

OBS! Statistiken baseras på den amerikanska tidningsmarknaden.

[fbcomments]