Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
6 tillstånd som alla insiktsfulla ledningsgrupper måste eftersträva idag - ExploreCurate

6 tillstånd som alla insiktsfulla ledningsgrupper måste eftersträva idag


Alla företagsledningar är medvetna om den transformation som sker i företagets omvärld. Utmaningen är att ha de bästa insikterna och att agera med timing. Den affär som byggt och driver företaget idag är inte densamma imorgon. Men när inträffar imorgon?

Det handlar framförallt om för ledningsgruppen att hitta en balans i att leda idag och förbereda imorgon

När experterna tittar tillbaka på de branscher som var tidiga i sin transformation kan man se att det framförallt är 6 tillstånd som företag behöver eftersträva och förbereda sig för.

1. Utveckla en plattformsaffär

En av de tydligaste effekterna av digitaliseringen är hur allt går mot en plattformsdriven ”as a service” affär.

Företag behöver sätta sina produkter i en tjänstekontext och utveckla en egen tjänsteplattform.

2. Kundresa före kanal 

Många företag och branscher har fastnat i att se de digitala möjligheterna som en ”extra” kanal. Men de digitala möjligheterna handlar om kunden snarare än företaget och därmed är utmaningen att få ihop vad kunden vill ha och vad kunden får.

Företag behöver investera i kundinsikter och teknik som gör det möjligt att bli en del av kundens upplevelse.

3. Samarbete istället för stuprör

För att bli en del av kundens upplevelse behöver företag omorganisera sig från ”stuprör” till att skapa förutsättningar för mer samarbete inom företaget, med kunder och samarbetspartners.

Företag behöver utveckla processer, fysiska miljöer och framförallt ett nytt mindset i hela organisationen med start i ledningsgruppen.

4. Automatisera allt som går att automatisera 

Det kan låta lite drastiskt, men allt som går att automatisera kommer att bli automatiserat och att försöka hålla emot är en dålig idé.

AI (Artificiell Intelligens) är det nya superklistret som sätter samman alla delar som behövs för att spara pengar och ändå får ut mer effekt

Experterna menar att AI nu i första generationen handlar om 10 till 100 gånger effektivitet.

5. Kompetensutveckla organisationen

Om det inte finns kompetens att använda AI eller förmåga att fungera i de nya arbetsprocesserna kommer inget att hända.

Ledningens största utmaning handlar om kompetensutveckling och förmågan att ge de anställda rätt förutsättningar att klara av sina roller och uppgifter.

6. Ständig förbättring före subjektiva beslut

Det sista tillståndet handlar om att företag behöver bli ännu bättre på att mäta sina insatser och experimentera fram sin utveckling baserad på analys och ett mindset baserat på en ständig förbättring.

Företag behöver plocka bort de subjektiva besluten som ofta får mandat utifrån hierarki eller känslor och ersätta med datadrivna beslut.

Källa: Forrester

Gratis bok!

Har du inte läst min bok kan du beställa den gratis på bok@explorecurate.com.