Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
6 anledningar till varför din startup inte får någon investering - ExploreCurate

6 anledningar till varför din startup inte får någon investering


De allra flesta som satsar på att starta en tech startup behöver också söka riskkapital. Det är en cirkus i sig där de allra flesta i slutändan inte lyckas attrahera några investerare. Därför kan det vara bra att veta varför de som investerar inte öppnar plånböckerna.

Mitt råd är att vara väl förberedd när du ska ta in kapital och framförallt försök att välja vem som ska få investera i ditt bolag. Det viktigaste är inte att få in kapital, utan rätt kapital

Det finns 6 kategorier av anledningar till att inte investera och riskkapitalet tar sig ofta an dessa i en viss ordning. Om du har eller planerar att satsa på en tech startup kan du använda de här 6 kategorierna som en ”omvänd checklista”.

1. Marknadsrelaterade anledningar

En riskkapitalist börjar alltid med att skaffa sig en uppfattning om det finns en marknad för den aktuella affärsidén.

Image result for market potential

Om potentialen inte är tillräckligt stor, om marknaden inte är tillräckligt mogen, om affärsidén inte är tillräckligt unik, om affärsidén inte är i synk med hur marknaden förändras (trender), om ett etablerat företag enkelt kan göra samma sak eller om det finns allt för många företag som är på samma idé – ja, då kan det vara skäl nog för att riskkapitalisterna inte ser någon anledning att prata vidare.

2. Entreprenören och Teamet

En riskkapitalist försöker alltid bedöma om det är rätt personer bakom affärsidén.

Image result for team work

Det handlar ofta om grundarens personlighet och hur teamet är sammansatt och hur fungerande teamet verkar vara. Typiska varningssignaler är allt för många grundare. För  många titlar vittnar om ”leka företag”. Däremot är det viktigt att det finns en VD med tydligt mandat och rätt profil för företaget. Det kan också handla om att det saknas en nyckelperson, t ex någon som har tillräcklig branschkunskap. Riskkapitalisterna vill se att det finns ett tydligt ”mission” hos grundarteamet, ett fokus och ärlighet. Det växer starka varningssignaler om det verkar finnas rasism, sexism eller andra negativa värderingar. Ofta förekommer en bakgrundscheck där man tar referenser. Det är också viktigt att se att teamet kan växa snabbt och fungerar i s.k. distribuerade format, d v s att teamet fungerar även om man sitter på olika geografiska platser.

3. Riskkapitalistens strategi och portfölj

En riskkapitalist har ofta en strategi för sina investeringar och en portfölj där bolagen man investerar i också kan ge varandra synergier. 

Image result for valuation startup

Det kan handla om att den geografiska marknaden inte passar in, att affärsidén inte ligger inom det område som riskkapitalisten vill fokusera på, att det troligtvis behövs mer (eller mindre) kapital för att skala upp i den aktuella branschen, att riskkapitalisten satsar i en tidigare eller senare fas, att det är för lite eller för mycket pengar, att man gjort liknande satsningar tidigare som inte lyckats eller att man känner att startupen har för höga krav på vad riskkapitalbolaget ska bidra med i tid och engagemang.

4. Värdering och villkor

En riskkapitalist vill inte investera om värdering och villkor för investeringen inte är rimlig. 

Image result for valuation tech

Det blir ju bara en affär om båda parter blir överens om villkoren och det börjar ofta med en presentation från startupen som behöver vara tillräckligt bra och där möjligheten till investering behöver vara tillräckligt intressant. Det handlar om att riskkapitalisten behöver se rimligheten i värdering och väl genomtänkta villkor som även täcker in olika scenarios i den relation som ska ingås.

5. Produkten och tekniken

Riskkapitalisten vill investera i en teknik som har ett försprång och därför kommer man också vilja ha djupare förståelse för produkten/tjänsten och tekniken bakom. 

Image result for tech product

Det handlar ofta om att man inte bedömer att produkten är tillräckligt ”klar” och blir osäker över vad som kommer att krävas för att vidareutveckla i snabb takt. Det som startupen menar är själva produkten kanske egentligen är en funktion på något mycket mer komplext som behöver utvecklas. Naturligtvis behöver tekniken fungera och inte bara i ”lab-miljö” utan i skarpt läge. Sen är det viktigt att startupen har ordning och reda på ev. licenser och andra rättighetsfrågor (IP) så att det inte tycker upp rättighetsproblem längre fram.

6. Affärsmodell och potential

En riskkapitalist behöver i slutändan tro på affärsmodellen och att det finns en tydlig potential att skala upp verksamheten. 

Image result for business model

Det handlar om att affärsmodellen är verifierad, d v s att det finns en efterfrågan som är beredd att betala. Det handlar också om att andra delar i ekosystemet fungerar som service, tillgång till kompetens, försäljningskanalerna mm. Det behöver finnas ett tydligt erbjudande som skapar värde för de tänkta kunderna och en tydlig potential att skala upp affären i volym under en inte alltför lång framtid.

Källa: Sara A Downey, Entrepreneurs handbook