Kritiken har varit densamma sedan begreppet content marketing skapades. Det går inte att mäta ROI. Det gör det visst, men det är inte en variabel utan många som behöver mätas för att i slutändan kunna avgöra framgången. Men att mäta och analysera är ingen quick fix, det kräver kompetens, metodik och resurser.

4 områden att mäta

Genom att dela in det som ska mätas i 4 områden blir det mer systematiskt och enklare att följa upp.

1. Användarbeteende

2. Engagemanget

3. SEO 

4. Försäljning

KPI:er inom varje område

Den här grafiken hjälper dig att identifiera de mest relevanta KPI:erna inom varje område.

Infographic lists key content marketing metrics to track

Källa: Red website design

[fbcomments]