🚀🚀🚀🚀🚀

Content marketing har gått från att vara ett begrepp till att bli mer specialiserat ner på olika delar, både när det gäller innehåll, teknik och även kompetens. Julia McCoy som driver The Write Podcast på iTunes har sammanställt de 5 viktigaste content-trenderna inför 2020.

1. Nästa nivå av visuellt content

Det krävs allt mer av content kreatörerna och det är de populära sociala plattformarna som driver utvecklingen med ständigt nya funktioner.

Nästa nivå av visuellt innehåll ställer krav på att kunna skapa AR, egna giffar (inte bara klipp från videos) och video

5 Big Content Trends for 2020

5 Big Content Trends for 2020

2. Video Content & Visual Storytelling

Video är den stora grejen i år och det växer 2020!

5 Big Content Trends for 2020

5 Big Content Trends for 2020

Men det betyder inte att alla content producenter måste producera fler videos, det måste vara bra stories också!

3. Trovärdighet framförallt – E-A-T

I augusti 2019 publicerade Google en uppdatering som kommer att få stor betydelse för alla content-ägare.

5 Big Content Trends for 2020

Uppmaningen var att se över sina Search Quality Rater Guidelines och E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness).

5 Big Content Trends for 2020

4. Meningsfullt content

Många tycker att de sociala kanalerna flödar över av kasst och meningslöst innehåll. Inför 2020 gör alla företag klokt i att se över sitt innehåll så att det blir meningsfullt för de som ska kommunicera det.

5 Big Content Trends for 2020

Bästa sättet är såklart att bli ännu bättre på att förstå användarnas situation och behov.

5. Målgruppsfokuserat, på gränsen till personaliserat

I samma anda kommer 2020 att handla mycket om att ta steg mot det personaliserade innehållet.

90% of the most successful said they do this.

5 Big Content Trends for 2020

Källa: Search Engine Journal

 

[fbcomments]