Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Pyramiden alla som arbetar med CX måste börja med att förstå - ExploreCurate

Pyramiden alla som arbetar med CX måste börja med att förstå


 

🔺🔺🔺🔺

Allt fler förstår vikten av CX (Customer Experience), men för att börja arbeta med det behöver man först förstå den här grundläggande pyramiden. Ja, vi pratar om en av psykologins grundstenar – Maslows behovstrappa (Maslow hierarchy of needs).

maslow's hierarchy of needs five stage pyramid
Maslows behovstrappa

1. Fysiologiska behov – det här är biologiska krav för människans överlevnad, t.ex. luft, mat, dryck, skydd, kläder, värme, sex, sömn.

Om dessa behov inte uppfylls kan människokroppen inte fungera optimalt. Maslow ansåg att fysiologiska behov är de viktigaste eftersom alla andra behov blir sekundära tills dessa behov uppfylls.

2. Säkerhetsbehov – När en individs fysiologiska behov uppfylls blir behoven för säkerhet och säkerhet framträdande. Människor vill uppleva ordning, förutsägbarhet och kontroll i sina liv. Dessa behov kan uppfyllas av familjen och samhället (t.ex. polis, skolor, företag och medicinsk vård).

Till exempel emotionell säkerhet, ekonomisk säkerhet (t.ex. anställning, social välfärd), lag och ordning, frihet från rädsla, social stabilitet, egendom, hälsa och välbefinnande (t.ex. säkerhet mot olyckor och skador).

3. Kärleks- och tillhörighetsbehov – efter att fysiologiska och säkerhetsbehov har uppfyllts är den tredje nivån av mänskliga behov sociala och involverar känslor av tillhörighet. Behovet av interpersonliga relationer motiverar beteende

Exempel inkluderar vänskap, intimitet, förtroende och acceptans, mottagande och kärlek och kärlek. Tillhörande, vara en del av en grupp (familj, vänner, arbete).

4. Värderingsbehov är den fjärde nivån i Maslows hierarki – som Maslow klassificerade i två kategorier: (i) uppskattning av sig själv (värdighet, prestation, behärskning, oberoende) och (ii) önskan om rykte eller respekt från andra (t.ex. status , prestige).

It is quite true that man lives by bread alone — when there is no bread. But what happens to man’s desires when there is plenty of bread and when his belly is chronically filled?

At once other (and “higher”) needs emerge and these, rather than physiological hungers, dominate the organism. And when these in turn are satisfied, again new (and still “higher”) needs emerge and so on. This is what we mean by saying that the basic human needs are organized into a hierarchy of relative prepotency

Maslow indikerade att behovet av respekt eller rykte är viktigast för barn och ungdomar och föregår verklig självkänsla eller värdighet.

5. Behov av självaktualisering är den högsta nivån i Maslows hierarki och avser förverkligandet av en persons potential, självuppfyllelse, söker personlig tillväxt och toppupplevelser. Maslow (1943) beskriver denna nivå som önskan att uppnå allt man kan, för att bli det mest man kan vara.

Individer kan uppfatta eller fokusera på detta behov mycket specifikt. Till exempel kan en individ ha en stark önskan att bli en idealisk förälder. I en annan kan önskan uttryckas ekonomiskt, akademiskt eller atletiskt. För andra kan det uttryckas kreativt, i målningar, bilder eller uppfinningar.

maslow's hierarchy of needs five stage pyramid

Källa: Simplypsychology.org