Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Retorikmissen som många startups gör - ExploreCurate

Retorikmissen som många startups gör


Jag har förmånen att träffa många entreprenörer och deras startupföretag både i mitt arbete och som coach på Tillväxtverkets fantastiska inkubatorverksamhet Startup-Sweden. De flesta startups behöver arbeta fram en kort pitch för att sälja in sin idé i olika sammanhang. Jag kan tycka att det bitvis läggs för mycket fokus på själva pitcharna eftersom det är en sak att sälja in något och en annan att verkligen ha en bra affärsidé som kan verifieras och realiseras. Men pitchen har ändå en viktig roll, inte minst för entreprenörrna själva att skapa en plattform för sin kommunikation.

När man googlar ”pitch” beskrivs det som ett sätt att försöka övertyga och sälja in sin idé under en kort begränsad tid. Pitchen delas upp i 3 grundläggande delar och en del entreprenörer går bort sig i turordning och förvånansvärt många glömmer den viktiga tredje delen.

Här är pitchens 3 grundläggande delar:

1. Vad – beskriv problemet.

Det lockar såklart att direkt berätta om lösningen, men ingen kan värdera den om man inte först förstår problemet. Beskriv problemet så att det verkligen känns som ett problem som man kan relatera till även om man inte tillhör målgruppen.

Exempel: Det är ett problem att mobiltelefonen laddas ur så snabbt och att alltid komma ihåg att ta med sig sin laddare och leta efter ett eluttag.

2. Hur – beskriv lösningen.

När själva lösningen beskrivs så gör den inte för invecklad och se till att lösningen verkligen matchar problembilden som just beskrivets.

#Exempel: Vår lösning gör det möjligt för alla att dela med sig av sin batterikapacitet till de som behöver genoma att lägga telefonerna mot varandra.

3. Varför – beskriv varför lösningen är så viktig.

Här är det viktigt att koppla på känslor och framtid och berätta varför världen blir en bättre plats att leva på när problemet är löst.

#Exempel: Om alla kan vara säkra på att alltid vara uppkopplade kommer många liv räddas och närstående kan känna sig trygga 24/7, 365.

Entreprenörer behöver m a o komma ihåg pitchens 3 grundläggande delar och inte glömma bort den viktiga tredje delen om varför deras affärsidé är så viktig och varför livet för användarna och världen i stort blir så mycket bättre.

Jag tycker också att det är i den tredje delen som entreprenören behöver berätta varför hen bryr sig så mycket om detta. Varför lägger man all sin vakna tid på detta?

Om fler entreprenörer lyckas med sina pitcher kommer vi att se många fler viktiga affärsidéer realiseras och skapa en bättre värld att leva i.