Rapporten som uppdaterar dig om nästa stora contentskifte

, ,

Det råder ingen tvekan om att många förväntar sig att Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) ska få ett stort genombrott. De som ser ett stort värde i de nya innehållsformaten är marknadsförare och den digitala ”push” som pandemin inneburit gör det sannolikt att vi står på tröskeln till en mixed reality boom.

Facebook har tagit fram en väldigt bra rapport som du får ta del av här.

Källa: Facebook Business