Kurvan alla tech startups missar och alla VC-bolag använder som spåkula

, , , , , , , ,

Du har säkert hört talas om hajpkurvan som beskriver olika faser av en ny teknologi och bland annat hur man i ett tidigt skede har överdrivna förhoppningar om framtida betydelse. Vad ska man satsa på och inte? När kan man förvänta sig att tekniken får ett genomslag och att efterfrågan faktiskt är där? Svaren på dessa frågor kan vara skillnaden på en kostsam och misslyckad satsning eller en väl timad och framgångsrik.

Bakom hajpkurvan står analysföretaget Gartner och det känns bra att de också står bakom den här färska (augusti 2021) analysen.

Till alla tech startups och entreprenörer som är i startgroparna

Ta en ordentlig titt på de tekniker som er idé bygger på.

Till alla VC:s och investerare som investerare i tech startups

Ta en ordentlig titt på de tekniker som era investeringscase bygger på.

Källa: Gartner