Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Social media managers under hård press - så kan du göra för att skapa en hållbarare arbetssituation - ExploreCurate

Social media managers under hård press – så kan du göra för att skapa en hållbarare arbetssituation


Jag har skrivit om det tidigare, hur hårt arbetet med sociala medier är och hur låg förståelsen är i övriga organisationen (hos de flesta företag) för en arbetssituation som ofta är dygnet runt och som både kräver operativt arbete och att hålla sig ajour med den snabba digitala utvecklingen. Nu har det kommit en rapport som visar på skrämmande fakta. De som arbetar med sociala medier som sin huvuduppgift känner stress, blir utarbetade och i obalans, tycker att de är underbetalda och att karriärmöjligheterna är små. De känner också att de blir ”micro management” styrda och att många kollegor inte värderar deras roll. Dessutom finns det också en utbredd känsla av rasism. Läs mer om detta här.

Micromanagement: Choosing an Offer That Won't Burn You Out - Blogs -  连智领域Links International

Vad bör man då göra som kollega och arbetsgivare? Ja, flera saker där dessa är samlade i grafiken nedan. Det handlar om att se de som jobbar med sociala medier som en del av teamet och hela processen och att se till att de får rätt förutsättningar när det gäller resurser, både personella och rätt verktyg.

Chefer som inte kan sociala medier måste sluta berätta vad social media managers ska göra. ”Don’t be a backseat driver!”.

Social Media manager support tips

Källa: Emplifi, Dilbert by Scott Adams