Etikett: 500 startups day

  • 9 nya heta tech startups från 500 Startups day att lägga på minnet

    9 nya heta tech startups från 500 Startups day att lägga på minnet

    Nyligen hölls den tionde upplagan av 500 Startups Day i Silicon Valley och alla investerare var på plats för att fånga upp de unga entreprenörerna med de mest spännande och skalbara idéerna. De flesta startups är fokuserade kring tech och servicetjänster, men det finns också en tydlig trend där konst och community är centrala i idéerna. Läs tidigare […]