Etikett: Digitala talanger

  • Viktigast när du ska rekrytera unga digitala talanger

    Viktigast när du ska rekrytera unga digitala talanger

    Allt fler rekryteringsannonser riktar sig till unga digitala talanger. Men det är långt från alla företag som är attraktiva för den målgruppen och det krävs mer än en bra rekryteringsannons för att vara det. En undersökning som gjorts av Glassdoor visar t ex att lön först kommer på sjätte plats efter de här 5 kraven: […]

  • Därför ska du ta nästa flyg till Silicon valley

    Det handlar inte om klassiska konkurrensfördelar som lön, förmåner eller anställningsform och regelverk. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med digitala talanger. Silicon Valley Bank har gjort en undersökning av start-ups inom ett antal branscher som visar att alla branscher tycker att den största utmaningen är att hitta människor med rätt kompetens. Att den lokala […]