Etikett: Hackers

  • Användardata är det nya stöldgodset

    Användardata är det nya stöldgodset

    Ashley Madison är en av de största online dejtingtjänsterna och bara en i raden som blivit hackade. När 32 miljoners användardata summerat till totalt 9,7 gigabytes blev stulet i juli i år fick stulen användardata ett namn – ”dark web”. Hackerattacken mot Ashley Madison är en av de största i historien. De sista åren har vårt delande […]

  • Why good hackers make good citizens (TED Talk video)

    Catherine Bracy var fram till slutet av 2012 ansvarig för techdelen av kampanjorganisationen kring Obama i SF och har tidigare bl. a. arbetat med att finansiera innovation inom journalistik. Idag är Catherine ansvarig för Code for America som är en nonprofit community som bl. a. har som mål att skapa ett bättre samhälle med hjälp […]