Etikett: Headliess commerce

  • 3 stora ”game changers” för e-handeln under 2022

    3 stora ”game changers” för e-handeln under 2022

    Sedan pandemin slog till har vi sett hur e-handeln har ökat kraftigt och den fysiska handeln har tappat. Även om det nu planat ut har digitaliseringen absolut tagit handeln ett par rejäla trappsteg uppåt eller framåt beroende på hur man ser det. Det som är intressant är att titta på vad som händer inom e-handeln […]