Etikett: Innehållsproduktion

  • #101 De 8 karaktärerna för modern marknadsföring som alla företag behöver rollsätta 2017

    #101 De 8 karaktärerna för modern marknadsföring som alla företag behöver rollsätta 2017

    En gång i tiden var en marknadsförare en marknadsförare och inte beredd att vika en tum från Kotler och hans 4 ”P”. Idag krävs både en större rollista och ett öppnare sinne. Här är 8 karaktärer som bör finnas med i alla företags rollbesättning för marknadsföringsinsatserna 2017. Gör ditt eget bokslut för 2016 här #1. Hemsidan Hemsidan […]

  • Journalism är inte innehållsproduktion (engelska)

    Innehåll. Content. Idag är det många som känner sig kallade till det som journalisterna tidigare hade ensamrätt om och då reklamskribenter och kundtidningsproducenter ansågs tillhöra ett helt annat skrå. Idag känns det svårare att urskilja vad som är vad. Vad är egentligen journalism och vad skiljer det journalistiska  innehållet från det innehåll som alla nu […]