Etikett: Karaktärsdrag

  • Två typer av entreprenörer och varför den ena lyckas bättre

    Två typer av entreprenörer och varför den ena lyckas bättre

      🦄🦄🦄 Allt fler vill bli entreprenör och ta makten över sin egen framgång. Nästan varje dag kan vi läsa om framgångsrika startups som lyckats erövra världen. Det vi inte tänker på är alla de startups som inte lyckas. Det går 19 havererade företagsdrömmer på 20. Det första året… Kan man urskilja de som kommer […]