Etikett: mac

  • Snabbkurs i vi

    Snabbkurs i vi

    Introduktion vi är är en editor som finns tillgänglig i så gott som alla olika dialekter av unix (alltså även Linux och OS X) och är den förvalda editorn i många program. vi kan verka väldigt mystisk till en början men när du väl har lärt dig grunderna så har du inga problem att  använda den som ett verktyg. […]