Etikett: Mobila tjänster

  • Den renaste formen av mobil innovation sker i Afrika (TED Talk)

    Är de enklaste mobiltelefonerna de smartaste? När vi uppdaterar vår status och roar oss med att spela godis- och fågelspel på våra smartphones utvecklas enkla SMS-baserade tjänster på den afrikanska marknaden. Mobila tjänster som underlättar det vardagliga livet. Se journalisten Toby Shapshak’s medryckande tal ”You don’t need an app for that” på TED Talk. Källa: […]