Etikett: pagespeed

  • Gzip-komprimering i nginx

    Gzip-komprimering i nginx

    För att få din webbsida riktigt snabb är det ett måste att bilder, script och stilmallar skickas komprimerade till klienten. Kör du nginx som webbserver är det en baggis att fixa till. Skapa en fil med namn gzip.conf i katalogen /etc/nginx/conf.d Denna fil ska innehålla följande. gzip on; gzip_proxied any; gzip_types text/plain text/xml text/css application/x-javascript; […]