Etikett: Personal brand

  • Så får du företaget att värdera ditt personliga varumärke

    Så får du företaget att värdera ditt personliga varumärke

    Läs också: 6 sätt att bygga auktoritet kring ett ämne Många gör värdefulla insatser genom att de är energiska ambassadörer för företaget. De postar innehåll, delar företagets innehåll, connectar med presumtiva kunder och deltar i relevanta dialoger. Thought leaders eller ”interna influencers” är oerhört värdefulla för företag. Allt det där går att mäta och översätta […]

  • 30 tips om hur du bygger ditt egna digitala varumärke

    Hur många gånger blir du googlad på en vecka? Troligtvis lika ofta som du själv googlar upp andra personer. Vi är vad vi är och vi är det digitalt. Vi är vad vi inte är och det är vi också digitalt. Vårt personliga digitala varumärke har blivit allt viktigare och som alltid behöver du en […]