Etikett: Process

  • 5 UX processer som fler borde använda för att hitta digitala sweetspots

    5 UX processer som fler borde använda för att hitta digitala sweetspots

    Användarupplevelse, användarupplevelse och användarupplevelse. Det är ett mantra som fler och fler inser är viktigt och allt fler arbetar med. Det finns många tricks för att jobba med UX och användningsbara för olika typer av arbete och faser. De här 5 UX processerna kan förhoppningsvis inspirera och de du inte känner till kan du ju […]