Etikett: Sociala meider

  • Se hur olika branscher klarar sig olika bra i sociala medier

    Alla företag försöker skapa engagemang i sociala medier. Framgångarna skiljer sig mellan olika branscher. Om det beror på när man startade, karaktären på målgruppen eller att branscherna helt enkelt är bättre eller sämre i de sociala kanalerna kan man fundera på. Om man bortser från hur de olika branscherna klarar sig idag är det intressant […]