Etikett: Stickers

  • Tips från Facebook hur du får video och stories att fungera bättre

    Tips från Facebook hur du får video och stories att fungera bättre

      🤓🤓🤓 Annonsering i mobilen ökar och det är formaten video och stories som driver. Facebook har nu gått ut med tips om vad du ska tänka på. 3 saker att tänka på 1. Stories fungerar bättre med ljud 2. Kladda inte ned dina stories med ”stickers” 3. Filma dina stories med mobilen och inte […]

  • 9 verktyg som hjälper dig skapa episka stories

    9 verktyg som hjälper dig skapa episka stories

      🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺 Alla sociala plattformar kan nu erbjuda stories och eftersom formatet fungerar så bra har konkurrensen om uppmärksamheten ökat i takt med att även efterfrågan från företagen börjar ta fart.   Som alltid när något tar fart kommer det nya verktyg (och gamla aktörer anpassar sina funktioner) som hjälper oss att göra mer, snabbare […]