Etikett: Svenska Förläggareföreningen

  • E-boksförsäljning flippar och floppar i oenig bransch

    E-boksförsäljning flippar och floppar i oenig bransch

    10 procent av Bonnierförlagens skönlitterära intäkter kommer idag från digitala ljudböcker och e-böcker, enligt Magnus Nytell, chef på Bonnierförlagen Digital. Det är siffror som går stick i stäv mot den dystra rapport som presenterade av Svenska Förläggareföreningens och Svenska Bokhandlareföreningen nyligen. Den digitala bokförsäljningen har tappat 13 procent under 2014, menade Förläggarföreningen. Detta att jämföra mot branschens totala tapp […]