Etikett: Taco Bell

  • Twitterkrig på gång i snabbmatsvärlden

    Twitterkrig på gång i snabbmatsvärlden

    Är det ett fullskaligt Twitter-krig på gång i snabbmatsvärlden? De två giganterna Taco Bell och McDonalds har sedan länge legat i krig om frukostkunder på den amerikanska marknaden och ett av slagfälten har nu eskalerat till Twitter efter den här direkta utmaningen. Fördelen med Twitter är att även varumärken med liten budget kan slå igenom […]