Etikett: Tripadvisor

  • Vikten av att identifiera de digitala beslutshubbarna i din bransch

    I allt fler branscher etableras nya beslutsmönster genom olika digitala tjänster som hjälper konsumenterna i sina köpbeslut. Dessa ”beslutshubbar” är kommersiella affärer med olika typer av affärsmodeller. Om ditt företag ser till att ni verkligen förstår hur ”beslutshubbarna” i din bransch fungerar kan det bli den allra viktigaste kanalen för din affär. Resebranschen är en […]